Born: 27 June 1984, Los Angeles, California, United States

#KHLOEKARDASHIANBIRTHDAY
#Celebrity_birthday_Wish_Edition
#Stardom_OnlineTV_Channel
#Birthday_Celebration_Anthem

source